Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

*Thủy Thịnh Hoàng *

******Em ơi ! em biết không ?************
**Gặp em thì gặp trong mơ**********
**Như là dấu chấm lời thờ hết rồi******
Feb 14 2010 10:41 PM

Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung