Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Đặng Thành Vinhnguoibuongio

Bác...c....c..c..c ơi....i..i..i.i...!
Nov 15 2012 12:39 PM
  • hình ảnh
    nguoibuongio
    Có thấy cái gì đâu nờ. Nhắn lại giùm, được không ĐTV?
    Nov 16 2012 06:28 AM

Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung