Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Tiểu Băngnguoibuongio

Mình rất mong bạn sẽ tham dự cuộc thi Lời tỏ tình đầu tiên trên Face book vì bạn làm thơ thạt sự rất có phong cách riêng.
May 27 2013 06:22 PM

Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung