Jump to content
Sign in to follow this  
vietbook

Sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Recommended Posts

Sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 DU_TOAN_NGAN_SACH_NHA_NUOC(2)(1)_57572.j Tác giả : NXB TÀI CHÍNH

Năm xuất bản : 2018

Kích thước : 20x28

Trọng lượng : 1.5kg

Hình thức bìa : mềm

Số trang : 400

Giá :270.000   VNĐ

 

button_2.jpg

 

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

DU%20TOAN%20NGAN%20SACH%20NHA%20NUOC(2)(

 
    Ngày 08-6-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.
 
   Ngày 07-05-2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16-04-2018 Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28-3-2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
      Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 – CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP.
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất. Luật Kế toán và quy định chi tiết thi hành Phần thứ hai. Luật Phí, lệ phí và quy định chi tiết thi hành Phần thứ ba. Quy định về Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán Phần thứ tư. Hướng dẫn quản lý và kiểm soát thu, chi qua kho bạc nhà nước Phần thứ năm. Quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước Phần thứ sáu. Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí  Phần thứ bảy. Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Phần thứ tám. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350.000đ/1 cuốn 
 

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vn– Email: sachtaichinh.vn@gmail.com
Sách cùng loại: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2018 và các quy định mới dành cho kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp MLNS_2018(2)_604541.jpg Tác giả : NXB Lao Động

Năm xuất bản : 2018

Kích thước : 20x28

Trọng lượng : 1.5kg

Hình thức bìa : mềm

Số trang : 450

Giá :270.000   VNĐ

 

  Sổ tay công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí THANH_TRA_2018_604411.jpg Tác giả : NXB Lao Động

Năm xuất bản : 2018

Kích thước : 20x28

Trọng lượng : 1.5kg

Hình thức bìa : mềm

Số trang : 400

Giá :2.700   VNĐ

 

  baotoan_38.jpgHệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới HE_THONG_MLNS_2018_609759.jpg Tác giả : NXB Lao Động

Năm xuất bản : 2018

Kích thước : 20x28

Trọng lượng : 1.5kg

Hình thức bìa : mềm

Số trang : 400

Giá :270.000   VNĐ

 

  Hướng dẫn thi hành Luật quản lý sử dụng tài sản công và quy định về đấu thầu mua sắm tài sản tai_san_cong_603427.jpg Tác giả : NXB TÀI CHÍNH

Năm xuất bản : 2018

Kích thước : 20x28

Trọng lượng : 1.5kg

Hình thức bìa : mềm

Số trang : 400

Giá :270.000   VNĐ

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...