Jump to content
Sign in to follow this  
hoangliencong

không phải thơ, chỉ là những dòng nhỏ này thương về người bạn đã khuất

Recommended Posts

Biết tin nguyethao ra đi thật là trể, nhưng dẩu sao dù muộn, tôi cũng gửi lời này cầu nguyện cho bạn ra đi thật thanh thản, đươc ân phúc về nơi cỏi vĩnh hằng.

Nhớ về Thảo cũng như nhớ về một người bạn thật tốt bụng, có những bài thơ khá hay.

 

 

Đêm Bán Nguyệt !

 

 

 

 

Hái em đi

ngâm vào ly nguyệt tửu

say giấc ngàn

anh uống chén trăng tan

 

Chẻ em ra

giam cùng cung phím tận

rung nốt sầu

nguyệt rụng

tiếng trăng ngân

 

đốt em như

đã tro tàn khói tuyệt

thở hơi hàn

nguyêt lạnh

bóng trăng phai

 

 

Giết em thôi

Trang giấy

hồn nguyệt tự

chữ thảo mờ

trăng viễn

biệt liên đài

 

 

 

nguyetthao080108

 

đoạn cuối cùng thật xuất thần, một bài thơ kỳ tuyệt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...