Jump to content
Sign in to follow this  
hoangliencong

NGUYỆT KỶ

Recommended Posts

NGUYỆT KỶ

 

Trăng thêm chữ mộng

thuyền trăng

 

cành lê trót rượu cung đàn thánh theo

Ngậm vành chợt ngã theo thuyền

Ôi trăng sướt mộng ngàn cành với theo

 

Long kìa mũ mão tình thâu

nép kia , cung nữ theo hầu đó sao

 

Thời trông da nguyệt tuyệt trần

Khăn nhung tuyệt lệ trút thần ra say

 

Chương đài ngũ phủ đắm say

 

Nguyệt kỷ, nguyệt kỷ

đàn reo Nhị , Tỳ

 

Trên cung nước bạc long lanh

 

Đâu rồi..!

Bút xưa lay mực để nghe thánh đàn

 

HLC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...