Jump to content
Sign in to follow this  
Thợ Làm Vườn

Những hạt mưa rơi như nhau

  

1 member has voted

 1. 1. Bạn đánh giá bài thơ này ở mức độ?

  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_1.gif[/img]
   0
  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_2.gif[/img]
   0
  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_3.gif[/img]
   1
  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_4.gif[/img]
   0
  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_5.gif[/img]
   0


Recommended Posts

Những hạt mưa rơi như nhau

Mã số bình chọn: T1569

 

Mưa

Tháng năm

và Em

Cả ba hè nhau buộc chặt tôi

Trói tôi trong màu của mùa hè xưa cũ

...

Có những hạt mưa đẫm mùi cỏ ướt

Mùi khói cơm lam thịt rừng

Mùi hàm hương em

Mùi thương không hết

...

Có những tháng năm

Trượt dài như ý tưởng

như luân hồi

Như tất yếu

...

Có những lần em đến bất ngờ như mưa Sài Gòn

ào ạt, đẫm ướt, oi nồng, bức bối

cũng vào cái hạn tháng năm

Rồi tạnh queo như chưa từng vần vũ

...

Ôi nhưng hạt mưa em rơi trong tháng năm tôi

những hạt mưa rơi song song

những hạt mưa rơi như nhau

Mong như nhau.

Đau như nhau.

...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
 • Create New...