Jump to content
Sign in to follow this  
Thợ Làm Vườn

Với hàng tượng đá ở Lăng Tự Đức

  

1 member has voted

 1. 1. Bạn đánh giá bài thơ này ở mức độ?

  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_1.gif[/img]
   0
  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_2.gif[/img]
   0
  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_3.gif[/img]
   1
  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_4.gif[/img]
   0
  • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_5.gif[/img]
   0


Recommended Posts

Với hàng tượng đá ở Lăng Tự Đức

Mã số bình chọn: T1589

 

Leo hết năm mươi bậc thềm lên tới sân lăng

Sân lát đá vương nhiều lá úa

Hàng tượng đá đứng im

Các vị quan võ quan văn của một thuở triều đình

Tất cả lặng thinh

Chỉ xạc xào những mảnh lá khô cong

Và tiếng rơi của lá vàng úa

Ai nhắc các vị ngẩng lên một tý nữa

Thuở vương triều đã ở phía xa xưa

Các vị vì ai

Kiên nhẫn đứng dưới nắng mưa

Kiên nhẫn đứng

Và cam phận rút ngắn mình thấp hơn cả chúa

Những buổi thăng trầm

Suy - thịnh

Hưng - vong

Các vị đều đi qua tất cả

Đều chứng kiến từ đầu các buổi can qua

Các buổi lễ thiết triều đã lùi lại phía xa

Không còn nữa, dù chỉ một lần các vị cúi gập mình trước ngai vàng hoàng đế

Chữ trung quân hiểu theo những nghĩa gì

Mà khiến các vị lặng im đến thế

Lặng im đứng như chính mình là đá

Mặc những tiếng xạc xào của lá khô rơi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
 • Create New...