Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Biên Thành Lãng Tử

Đăng ký: 16 Mar 2007
OFFLINE Đăng nhập: Nov 05 2008 04:23 PM
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tôi đi tìm tôi giữa đại ngàn

22 March 2007 - 05:12 PM


Tình buồn cho lắm cũng thế thôi.......


Trong chủ đề: Tôi đi tìm tôi giữa đại ngàn

22 March 2007 - 05:11 PM

Tôi đi tìm tôi giữa đại ngàn
Bẻ bàng hai chữ nợ lẫn duyên
Kiếp nghèo đâu dám mơ với mộng
Tôi tìm lại mình
tìm lại tôi

Tình buồn cho lắm cũng thế thôi
Hồn tôi đã chết tự lâu rồi
Đi tìm chi nữa đời vô vọng
Tìm lại chính mình tôi tìm tôi


Trong chủ đề: Thật hay Mơ

19 March 2007 - 09:24 AM

Tôi Đi Tìm Tôi Giữa Đại Ngàn


Tôi đi tìm tôi
Nơi bể đời đau khổ
Cuộc đời với bao ngàn giông tố
Tôi tìm lại mình
Tìmlại trái hồn tôi.


Tôi đi tìm tôi giữa đại ngàn...


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung