Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Hoàng Uyên Thi

Đăng ký: 15 Nov 2014
OFFLINE Đăng nhập: Dec 04 2014 08:22 AM
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giọt mật đời đầu tiên

28 November 2014 - 12:15 AM

uk, đây là bài mình viết năm ngoái. Bạn cho nhận xét nha!

Mà mình tên Uyên Thi hí =))))))Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung