Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

vô diện

Đăng ký: 05 Nov 2017
Offline Đăng nhập: Nov 05 2017 09:21 PM
-----

Chatroom Văn học trẻ No Shouts

Khách (05 November 2017 - 09:20 PM) đất nước - nguyễn khoa điềm

đọc chán vãi chưởng chẳng có tí cảm xúc dộc thơ j

Khách (05 November 2017 - 09:16 PM) chánđọc mã
Khách (05 November 2017 - 09:15 PM) đất nước nguyễn khoa điềm

Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung