Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Jaffy

Đăng ký: 31 Jul 2019
OFFLINE Đăng nhập: Jul 31 2019 10:29 PM
-----

Bài viết

Đôi lời của Jaf > Là ai

Đã gửi 31 July 2019

Là anh
Kẻ không tim không phổi
Là kẻ khiến em chìm nổi
với tự tại
với thời gian
với dòng cảm xúc lan man

Là em
Kẻ khờ khạo ngu ngốc
biết yêu là thứ chất độc
vẫn chấp nhận
vẫn khao khát
uống
để rồi
tan nát
tự bao giờ.

- J -

https://scontent.fha...n.jpg?_nc_ca...Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung