Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

KIM YEN

Đăng ký: 16 Sep 2006
OFFLINE Đăng nhập: Mar 13 2008 09:26 AM
-----

Bài viết

THƠ - NGYEU > MỘT BÀN TAY

Đã gửi 25 July 2007

Hình đã gửi

MỘT BÀN TAY
*
Ngửa bàn tay
Một đời nắm giữ
Sau khoảnh khắc huy hoàng
Mỏi mệt
Chuyện tỉnh say.
*
Giữ của người
Những thứ mượn, vay
Sáng, tối
Ai hay
Trắng, đen
Nhơ nhớp.
*
Không  đọng với thời gian
Giờ trắng tay -...


THƠ - NGYEU > BẮT ĐỀN ANH

Đã gửi 24 July 2007

...


THƠ - NGYEU > AI ĐÃ GIẬN HỜN

Đã gửi 23 July 2007

...


THƠ - NGYEU > GIÓ MƯA

Đã gửi 20 July 2007

...


THƠ - NGYEU > TỬU NGUYỆT LÃM HOA

Đã gửi 19 July 2007

...Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung