Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

đỗ hữu thảnh

Đăng ký: 19 May 2011
OFFLINE Đăng nhập: Jan 04 2019 06:30 PM
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Bệnh eczema-kết hợp đông tây y điều trị rất hiệu quả

04 January 2019 - 06:29 PM

Lương y:  Vũ minh Tuấn

Phản hồi xin được gửi về:  sđt  0969 409 333,  email   tuankaqui@gmail.com

hoặc Bác sĩ Đỗ Hữu Thảnh 0374 198 250 email : thanh.do52@gmail.comLiên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung