Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Phạm Ngọc Hùng

Đăng ký: 22 Jun 2011
Offline Đăng nhập: Feb 15 2019 07:35 AM
*****

Lời nhắn

Hình ảnh

Phạm Ngọc Hùng

Dòng cát trôi, buồn Chử Đồng Tử lộ
Jul 16 2012 11:00 PM
Hình ảnh

Phạm Ngọc Hùng

Xã hội cây Vẫn quen đời đứng ngóng
Jul 14 2012 11:19 AM
Hình ảnh

Phạm Ngọc Hùng

Thiếu nữ một ngày xinh đỏ mặt Anh hùng mấy chốc mốc xanh gương
Jul 13 2012 01:07 PM
Hình ảnh

Phạm Ngọc Hùng

Anh chỉ còn cách em một ly rượu thôi
Jul 11 2012 12:51 PM
Hình ảnh

Phạm Ngọc Hùng

Ta ngồi tính toán với ma Tính ra sông núi, tính ra biển trời
Jul 09 2012 10:32 PM
Hình ảnh

Phạm Ngọc Hùng

Giá như hôm ấy lên voi được, Nào để bây giờ khói vắt vai
Jul 07 2012 05:43 PM
Hình ảnh

Phạm Ngọc Hùng

Giá như hôm ấy lên voi được
Jul 07 2012 05:42 PM
Hình ảnh

Phạm Ngọc Hùng

Hay là thôi nhỉ, không theo đuổi Có lẽ dừng chăng, chẳng vấn vương
Jul 07 2012 01:09 AM
Hình ảnh
  • hình ảnh
    Đường Xưa
    Chúc anh nhiều điều tốt lành nha!
    May 31 2012 06:12 AM
Hình ảnh

Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung