Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

lyquochoang

Đăng ký: 27 Mar 2012
OFFLINE Đăng nhập: Jun 10 2018 09:33 AM
-----

Chủ đề của tôi gửi

Phật Tánh

10 June 2018 - 09:33 AM

Tất cả những chất liệu tạo nên Tam Giới đều không có thật.
Do bị vô minh che mờ nên Phật Tánh cứ buồn thương giận ghét.


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung