Jump to content

AzuRIs

Thành viên
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by AzuRIs

  1. Như tiêu đề, người bạn mình sử dụng từ mồ côi rất lạ, mình chỉ biết mồ côi được dùng khi có chủ ngữ là một loài động vật bà nó là từ góc hán. Bạn mình dùng như sau: mồ côi định mệnh, mồ côi niềm tin. Mọi người cùng nhau bàn luận về từ này giúp mình nha. Thanks Nguồn tham khảo http://petrotimes.vn/dau-la-tu-nguyen-cua-mo-coi-237241.html

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...