Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhậo   
  • Đăng ký

- - - - -

Hãy Quay Về

Gửi bởi Hoanghai11, 28 March 2017 · 170 Lượt xem

Hãy Quay Về Buồn cho cái kiếp Phù sinh
Nay còn mai mất, nhục vinh bẽ bàng
Cũng vì mộng ảo cao sang
Tham lam danh lợi, ngày càng lún sâu...

Nếu không Giác ngộ quay đầu
Nghiệp sẽ chồng nghiệp, tìm đâu an lành
Cuộc sống thì quá mong manh
Nếu không tích Đức, sao sanh Phước điền.

Muốn hết đau khổ U phiền
Trở về Bến Giác, lòng liền thảnh thơi
Hành thiện giúp ích cho đời
Phước Đức tăng trưởng, sáng ngời tương lai.

Nương tựa dưới bóng Như Lai
Thành tâm Sám hối, sửa sai quay về
An vui dưới Ánh Bồ Đề
Muôn đời muôn kiếp, chẵng hề khổ đau !

28.03.2017
HOANGHAI
Hình ảnh

26 người đang xem

0 thành viên, 24 khách, 0 ẩn nick


Bing (2)

Tìm kiếm blog của tôi

Hình ngẩu nhiên

image

Google Shared Items

Chuyên mục


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung