Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/18/2021 in all areas

  1. 1 point
    NẾU BIẾT TRƯỚC ! Nếu biết trước ngày nay buồn như thế Thì ngày xưa chẳng ghi dấu tình mình Nếu biết trước cơn mưa buồn như thế Thì van trời đừng để hạt mưa tuôn Nếu biết trước mùa thu luôn lặng lẽ Thì hạ hồng chắc sẽ chẳng qua mau Nếu biết trước ai vì ta mà nhớ Thì tim mình chắc cũng nhớ người ta.... Nếu như tình dẫu phôi pha Thì xin kỷ niệm tuy xa mà gần... Mãi Nhớ Nỗi buồn đeo đẳng mãi thời gian Chẳng biết tìm đâu trút thở than Lòng nhớ năm xưa sầu mộng dở Hồn thương người mới nghẹn tình tan Trăng vàng lạnh lẽo sầu mây ám Ngựa trắng cô đơn đuổi bóng tàn Lặng lẽ đêm sâu trầm ấp ủ Mãi hoài dĩ vãng với bâng khuâng! Nguyễn Thành Sáng Chia sẻ thơ với bạn! Thân mến!

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...