Jump to content

Vu Lam's Blog

Sign in to follow this  
  • entries
    5
  • comment
    1
  • views
    8,266

About this blog

Yêu thơ, yêu văn học yêu cuộc sống....

Entries in this blog

 

Chông chênh

Chông chênh em và tôi Chông chênh đất giữa trời. Chông chênh niềm hy vọng Chông chênh mảnh tình rơi.......

Vu Lam

Vu Lam

 

VÔ ĐỀ KHÚC.

Có những lần em khóc vì anh Khóc cho anh cho cuộc tình nóng vội Yêu anh quá để bây giờ tiếc nuối Chuyện tình mình hỏi tan vỡ vì đâu?.     Có những lần em đã lén nhìn anh Bóng dáng thân thương đang vui cùng người khác Đau đớn lắm nhưnng biết làm sao được Khi tim anh trao người khác mất rồi.     Nhớ ngày nào hai đứa bước chung đôi Đường dẫu xa mà dường như ngắn lại Hai đứa mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây yêu dấu đã xa rồi.     Anh đã quên em và yêu người khác Trái tim anh em đã không

Vu Lam

Vu Lam

Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...