Jump to content
  • entries
    24
  • comments
    8
  • views
    22,776

Nhút Nhát

Sign in to follow this  
thaibangvu_youngpoeter

716 views

blog-0258856001349508052.jpgYêu em chẳng ngại đường xa,

Chỉ sợ Ba má em ra đuổi về!

Yêu em đâu dám lề mề?

Chỉ sợ có lúc em chê anh nghèo!

Yêu em anh sẽ vượt đèo,

Nhưng ngại đèo dốc nên theo đường bằng!

Yêu em chẳng ngán nhọc nhằn,

Theo em từng bước sợ thằng khác rinh!

Yêu nhưng lại cứ lặng thinh,

Gặp em không nói mà mình vẫn run!

Yêu em nên nghĩ lung tung,

Nhiều đêm mơ có em cùng đi chơi.

Thức ra mới thấy hỡi ơi!

Em đâu chẳng thấy, mình rơi xuống giường!

Càng nhìn anh thấy càng thương,

Làm sao quên được nẻo đường ngày xưa!

Dù trời lất phất mưa thưa,

Theo em mỏi gối mà chưa ngỏ lời!

Anh còn nhát lắm em ơi!

Không như ong bướm ngỏ lời bướm ong!

Anh đây yêu rất thật lòng,

Ngày xưa anh nhát bây giờ thì không!!!

Sign in to follow this  


1 Comment


Recommended Comments

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...