Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    381,070

BƯỚC CHÂN

Hoanghai11

513 views

blog-0230457001372568112.jpgTa đi mỗi bước trên đời

Đều in hằn dấu, tuyệt vời về sau

Dù vui sướng, hay buồn đau

Giúp ta vững bước, để mau đạt thành.

 

Bước chân đi chậm hay nhanh

Tuỳ duyên phận số, ta đành ghi tâm

Tự mình tu sửa âm thầm

Tránh xa tội lỗi, sai lầm từ nay.

 

Hướng tâm về chốn thiền chay

Gieo trồng phước đức, đắng cay chẳng còn

Hồng phúc để lại cháu con

Muôn đời sáng lạng... vàng son đẹp giàu !

 

06/2013

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...