Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,150

CHÙM THƠ VUI

Hoanghai11

2,390 views

blog-0859467001379382380.jpgCON NGỰA

 

Còn sức múa võ dương oai

Hết sức nằm đó... chẳng ai ngó ngàng

Tình đời sao quá bẽ bàng

Để cho thân ngựa.. .ngỡ ngàng khổ đau !

 

CON GÀ

 

Không cần suy nghĩ chi xa

Ăn rồi quẹt mỏ... vậy là cho xong

Chẳng giữ tình nghĩa trong lòng

Ra sức đào xới... chỉ mong kiếm mồi !

 

CON LƯƠN

 

Cậy mình có thân da trơn

Luồn lách ngõ ngách... hay hơn mọi loài

Dù cho thân mình hơi dài

Nhưng mà trơn trượt... khó ai nắm cầm !

 

CON CÒ

 

Xưa ai bắt bép nuôi cò

Lặn lội sông suối... ốm xo cần cù

Lớn khôn cò cũng bay vù

Chẳng thèm ngó lại... cho dù tình thân !

 

09.2013

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...