Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    377,196

Vay Và Trả

Hoanghai11

268 views

blog-0613478001414210304.jpgCon người sống giữa trần gian

Cái ăn cái mặc ... vô vàn nỗi lo

Ai ai cũng muốn ấm no

Nhưng mà duyên số... trời cho phận mình...

 

Đời là bể khổ điêu linh

Người thì vất vả... lình bình nổi trôi

Kẻ thì dù đứng hay ngồi

Mưu sinh tạo nghiệp... để rồi khổ thân.

 

Biết bao nỗi khổ hồng trần

Luân hồi vay trả, kiếp gần kiếp xa

Bệnh đau dày xéo trẻ già

Cũng do nhân quả... mà ta tạo thành.

 

Bởi vậy... nếu muốn An lành

Ta nên tu sửa... để giành phước ân

Đừng vì danh lợi lỡ chân

Tạo nên nghiệp ác... quả gần quả xa...

 

Thành Tâm hướng Phật Di Đà

Gieo lành lánh dữ... chính là tu Tâm...!

 

24.10.2014

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...