Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,584

Ai Cũng Cầu An

Hoanghai11

259 views

blog-0625553001468996710.jpgĐi Chùa Lễ Phật cầu an

Sám hối tu sửa, xua tan muộn phiền

Nghe Kinh đọc sách Thánh hiền

Thành tâm ta sẽ ... An nhiên bội phần...

 

Vạn sự vận động tự thân

Chuyên tâm tu sửa... bước chân hằng ngày

Năng làm việc thiện việc hay

Dần dần ta sẽ ... thấy ngay an bình.

 

Cuộc đời vất vả mưu sinh

Ai ai cũng muốn, lòng mình thảnh thơi

Đừng vì ganh đua với đời

Bất chấp thủ đoạn ... đánh rơi tâm từ...

 

Tìm về Đạo Pháp Chân Như

Khai thông trí tuệ, từ từ sáng ra

Nhìn rõ kiếp sống Ta Bà

Giác ngộ hướng thiện, tâm ma chẳng còn.

 

Mai này sẽ được vuông tròn

An nhiên tự tại, cháu con thuận hoà

Phúc Đức tăng trưởng đầy nhà

Muôn đời An Lạc ... Thích Ca độ trì !

 

20.07.2016

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...