Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,555

Hãy Sống Đúng Nghĩa

Hoanghai11

230 views

blog-0425817001502946801.jpg

Có đến thì sẽ có đi

Vô thường cuộc sống, có chi mà buồn

Mọi việc có cội có nguồn

Luân hồi nhân quả... nó luôn công bằng.

 

Vậy nên phải chú ý rằng

Tâm ý hành động, nói năng của mình

Đừng gây hại... cho chúng sinh

Nhân nào quả đó, chớ khinh coi thường.

 

Đời người có ghét có thương

Hơn thua dành giật, muôn đường khổ thân

Cũng bởi vì Tham Si Sân

Gây ra nghiệp xấu... nên cần sửa tu.

 

Kiếp người cũng chỉ phù du

Hãy sống trong sạch, cho dù khó khăn

Học hành theo lời Phật răn

Qui Y Phật độ... ăn năn làm lành.

 

Mai này cuộc đời tươi xanh

Tâm ý hành thiện, sẽ sanh phước điền

Cuộc sống thảnh thơi an nhiên

Ấm êm hạnh phúc, triền miên lâu dài !

 

17.08.2017

HOANGHAI

 0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...