Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,555

Cầu Bình Cầu An

Hoanghai11

670 views

blog-0448715001503283070.jpgNhìn đời mấy độ mưa bay

Mây trôi bèo dạt... đắng cay một mình

Vẫn đây... một mối chân tình

Tìm về Ngã Phật... cầu bình cầu an.

 

Buồn thay kiếp sống nhân gian

Sướng vui thì ít, gian nan thì nhiều

Sống đời chẳng được bao nhiêu

Còng lưng gánh chịu... bao điều khổ đau.

 

Đời người rồi cũng qua mau

Phù du cuộc sống, trước sau cũng về

Sao không nương ánh Bồ đề

Tịnh tâm buông xã... si mê đoạn trường.

 

Dưới ánh Chư Phật Mười Phương

Sám hối tu sửa... tìm đường mà đi

Lòng thành phát nguyện Từ bi

Hành thiện tích đức, việc gì cũng An.

 

Niềm vui sẽ đến ngập tràn

Sống đời An lạc, gian nan chẳng còn

Cuộc sống tươi đẹp vuông tròn

Ấm êm hạnh phúc, vàng son muôn đời.

 

21.08.2017

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...