Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,555

Bóng Thời Gian

Hoanghai11

685 views

blog-0365547001504147696.jpgLặng nhìn theo bóng thời gian

Chợt lòng suy nghĩ, miên man cuộc đời

Nhiều khi sóng gió tả tơi

Một mình chống chọi... chơi vơi giữa dòng.

 

Phận người số kiếp long đong

Cả đời lặn lội, chỉ mong no đầy

Bôn ba khắp chốn đó đây

Cô thân độ mã ... dựng xây cơ đồ.

 

Cuối cùng thân xác héo khô

Mà chưa kiếm được... một tô cơm đầy

Ngửng mặt nhìn trời nhìn mây

Chiều tà xế bóng... ngọn cây che mờ.

 

Tịnh tâm suy xét y tờ

Mới hay lòng dạ... vô bờ tham lam

Nguyện lòng nói là sẽ làm

Buông bỏ tất cả... chẳng kham việc gì.

 

Nương nhờ dưới ánh Từ bi

Sám hối tu sửa, không khi nào ngừng

Mong tương lai đẹp lẫy lừng

An Nhiên Tự Tại... sáng trưng Đạo màu !

 

31.08.2017

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...