Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,209

Ta Tạo Ta Hưởng

Hoanghai11

411 views

blog-0711058001510796883.jpgSinh ra trên cõi hồng trần

Con người bản tánh, rất gần giống nhau

Ai ai cũng muốn sang giàu

Nào ai có muốn... khổ đau về mình.

 

Cuộc đời có nhục có vinh

Có tốt có xấu, có sinh có tàn

Có chân thật, có tà gian

Có đi có đến... liên can luân hồi.

 

Vậy nên dẫu đứng hay ngồi

Cũng đừng có để, suy đồi Đạo Tâm

Nhìn đời bằng mối tình thâm

Bao dung độ lương, lặng thầm Từ bi.

 

Đừng bao giờ dùng chữ Vì

Để mà biện hộ, những khi gian tà

Mọi việc do Tâm sinh ra

Ý tốt hay xấu... do ta tạo thành.

 

Khu vườn cây cối tươi xanh

Là do tâm ý, ta dành cho cây

Cuộc đời nó cũng như vầy

Sướng Khổ Thiện Ác... ta gây cho mình !

 

16.11.2017

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...