Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,429

Đời Là Tạm

Hoanghai11

123 views

blog-0334067001522806923.jpg

Đời ai rồi cũng ra đi

Sinh Lão Bệnh Tử, có gì lạ đâu

Đừng nên lo lắng âu sầu

Tùy duyên đi đến... nhịp cầu tử sanh.

 

Cuộc sống vốn dĩ mong manh

Nên ta hãy sống, chân thành với nhau

Đừng vì tham vọng sang giàu

Đánh mất tình nghĩa, bạc màu tình thân.

 

Thiện ác ranh giới rất gần

Một chút lệch lạc, sa chân đầm lầy

Chớ tham đua gió đua mây

Mà làm việc xấu... rồi gây nghiệp trần.

 

Chúng ta hãy thương lấy thân

Đã phải chịu khổ, xoay vần tử sanh

Giờ nên Sám Hối Tu hành

Tu Nhân Tích Đức... Cầu Sanh Niết Bàn.

 

Thoát khỏi bể khổ trần gian

Muôn Đời An Lạc, Ngập Tràn Niềm Vui !

 

04.04.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...