Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    385,948

Thân Ta

Hoanghai11

145 views

blog-0661065001523239450.jpg

Thân này nào phải của ta

Chỉ là mượn tạm, để mà gieo duyên

Khi ta hết nợ Hồng tiền

Trở về cát bụi, thân liền mất đi...

 

Xác thân chẳng mang theo gì

Vùi chôn cát bụi, đến khi tiêu tàn

Nghiệp thì không bao giờ tan

Theo ta chuyển kiếp, miên man mãi còn.

 

Người tài lấp biển dời non

Đến khi nằm xuống, có còn gì không

Tiền tài danh lợi chất chồng

Lìa xa trần thế, không đồng mang theo.

 

Thiện ác do ta đã gieo

Nhân nào quả nấy, giàu nghèo tuỳ duyên

Nếu ta tích đức ở hiền

Cây xanh quả tốt, phước liền sinh sôi.

 

Mai sau thoát khỏi luân hồi

Tấm thân hết khổ ... tựa ngồi Đài Sen !

 

09.04.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...