Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    381,367

Cho Yêu Thương

Hoanghai11

116 views

blog-0599527001523843810.jpg

Cho yêu thương... để đoạn trường đau khổ

Sớm quay về... với Giác ngộ Từ bi

Nguyện giã từ... những Tham Hận Sân Si

Sống chân thật... chẳng còn gì vướng bận.

 

Dẫu cuộc sống... còn gian nan lận đận

Cũng đừng nên... đem hờn giận chi ai

Bởi kiếp xưa... chính ta đã làm sai

Nên kiếp này... hoạ tai mới tìm đến.

 

Hãy cho đi...những yêu thương trìu mến

Rồi niềm vui... sẽ tự đến với ta

Dẫu cuộc đời... còn nhiều lắm phong ba

Nhưng chắc chắn... đó chỉ là trả nghiệp.

 

Đừng tham lam... đừng gây lổi lầm tiếp

Hãy Buông đi... để cho nghiệp vơi dần

Vậy là ta... đã thương lấy bản thân

Gieo duyên tốt... sẽ dần dần An lạc !

 

16.04.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...