Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    385,879

An Lạc Về Sau

Hoanghai11

254 views

blog-0156040001533528524.png

Trần gian khổ ải ngập đầu

Tham Sân Si Hận, bám sâu không rời

Nếu không Giác ngộ buông lơi

Nghiệp lại chồng nghiệp, muôn đời khổ đau.

 

Muốn được hưởng phước về sau

Nương nhờ Tam Bảo, gội lau Tâm mình

Nhân từ thương xót chúng sinh

Hành thiện tích đức, tâm bình lòng an.

 

Mai sau phước đức ngập tràn

Không còn vất vả, gian nan đau buồn

Con cháu thừa hưởng vạn muôn

Công danh thành đạt, đời luôn an lành.

 

Vậy ta cố gắng tu hành

Gieo trồng Phước Đức, để dành mai sau

Đó chính là phép nhiệm màu

Giúp đời An Lạc, về sau vững bền.

 

06.08.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...