Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,584

Ân Cao Nghĩa Nặng

Hoanghai11

306 views

blog-0388193001534912347.png

Sinh thành dưỡng dục ân cao

Không còn Cha Mẹ, làm sao đáp đền

Chỉ biết cầu Phật Ơn Trên

Độ trì Cha Mẹ... được lên Niết bàn.

 

Con Cháu ở dưới trần gian

Nhớ ơn Cha Mẹ, đã ban thân này

Ăn Chay hành thiện đêm ngày

Hồi hướng Công đức... tỏ bày ân sâu.

 

Dù cho đi đến nơi đâu

Lòng luôn ghi nhớ, công đầu Mẹ Cha

Khuyên con dạy cháu thật thà

Tận tâm báo Hiếu, mới là Đạo con.

 

Cầu mong ai cũng vuông tròn

Còn Cha còn Mẹ, phận con đáp đền

Đạo Hiếu đứng đầu đứng trên

Làm tròn chữ Hiếu, mới nên thân người.

 

22.08.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...