Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,150

Biết Ăn Năn

Hoanghai11

282 views

blog-0143641001535432798.png

Đời người Sắc Sắc Không Không

Luân hồi khổ ải, bụi hồng phù du

Nếu biết học Pháp tịnh tu

Tương lai rực rỡ, mây mù tiêu tan.

 

Con người sống trên trần gian

Nhiều khi Tham Ái, đánh tan Nhân từ

Nếu không tìm về Chân như

Nghiệp lại chồng nghiệp, lòng từ tiêu tan.

 

Cuộc sống tuy nhiều gian nan

Mưu sinh kiếm sống, cả đàn khó khăn

Nếu phạm lỗi, biết ăn năn

Quay về bản thiện, làm ăn bình thường.

 

Phật Trời ngó thấy xót thương

Ban duyên Giác ngộ, chỉ đường cho đi

Thành tâm hướng Phật Từ bi

Tu Nhân tích đức, việc gì cũng yên.

 

Cuộc đời sẽ hết Não phiền

Vạn sự như ý, an nhiên muôn đời !

 

28.08.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...