Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    385,904

Nhìn Mặt Thực

Hoanghai11

299 views

blog-0650855001535617672.png

Đừng nên nhìn lỗi của ai

Mà hãy xem lại, đúng sai của mình

Muôn sự giữa chốn ba sinh

Cũng nên khiêm tốn, bởi mình còn sai.

 

Chớ nên khinh suất chê bai

Mà hãy tập tánh, dẻo dai nhân từ

Đừng học thói xấu tật hư

Nhìn đời ganh ghét, giống như kẻ thù.

 

Đời người cũng chỉ phù du

Nay còn mai mất, vụng tu nghiệp dày

Biết tu giải nghiệp mới hay

Nhân từ độ lượng, phước dày đức to.

 

Nếu muốn mai sau ấm no

Phát Tâm hành thiện, sao cho thật lòng

Phước đức lớn mạnh vô song

Tương lai rực rỡ, sống trong sang giàu.

 

Cuộc đời không còn khổ đau

An Nhiên Tự Tại, Đạo màu sáng soi !

 

30.08.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...