Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    381,071

Nghiệp Trần Gian

Hoanghai11

241 views

blog-0944173001537408900.png

Nếu khổ, nhưng vẫn biết tu

Phước đức tăng trưởng, mây mù tiêu tan

Mai sau đời hết cơ hàn

Cuộc sống tươi đẹp, Trời ban phước lành.

 

Nếu giàu không chịu tu hành

Tham lam ích kỷ, trở thành ác nhân

Thì sẽ chuốc Nghiệp vào thân

Sau này trả gấp nhiều lần khi gieo.

 

Vậy nên bất kể giàu nghèo

Cuối cùng cũng chẳng, mang theo được gì

Tay không tay trắng ra đi

Chỉ có hoạ phước, được ghi nợ trần.

 

Sống tốt có phúc có phần

Tu Nhân Tích Đức, dần dần giàu sang

Tương lai rộng mở thênh thang

An Nhiên Tự Tại, Đạo Vàng sáng soi !

 

20.09.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...