Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    381,071

Tu Và Hành

Hoanghai11

263 views

blog-0345289001540176777.png

Ý tại Tâm, gieo mầm thiện ác

Nghiệp luân hồi, gánh vác nặng vai

Thị phi đen trắng đúng sai

Tâm sanh Ý dẫn, Thiện - Tai nghiệp chồng.

 

Kiếp làm người, tương đồng nhân ái

Tâm hiền hoà, nghiệp giãi phước sanh

Biết tu tích phước để dành

Vụng tu nặng nghiệp, tái sanh nợ nần.

 

Tâm hướng thiện, dần dần an lạc

Lòng Từ bi, đoạn ác trừ gian

Niềm vui sẽ đến ngập tràn

Hạnh phúc êm ấm, nồng nàn yêu thương.

 

Cầu Trời Phật, Mười Phương gia hộ

Cho trần gian, hết khổ hết đau

Người người hướng về Đạo màu

Từ Bi Hỷ Xã, cùng nhau tu hành.

 

22.10.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...