Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,555

Tích Phước Để Dành

Hoanghai11

371 views

blog-0620635001542844903.png

Chúng con một tạ tương đồng

Cầu mong Phật Tổ, rạng hồng muôn phương

Độ trì dẫn dắt soi đường

Phù hộ Nhân loại, tai ương tiêu trừ.

 

Người người hiểu rõ thực hư

Hành thiện tích đức, phước dư lộc nhiều

Cuộc sống tươi đẹp phì nhiêu

Gieo nhân giống tốt, làm nhiều điều hay.

 

Luân hồi kiếp sống trả vay

Có sướng có khổ, đắng cay vui buồn

Muôn sự có cội có nguồn

Nhân nào quả nấy, nó luôn theo mình.

 

Cầu mong tất cả chúng sinh

Theo đức Từ Phụ, nhục vinh một lòng

Sống đời minh bạch sạch trong

Phước đức lớn mạnh, thong dong an nhàn.

 

Mai sau rời khỏi trần gian

Cũng còn phước đức, chưa tan theo mình

Giống tốt nẩy nở hồi sinh

Cho ta cuộc sống, an bình muôn năm !

 

22.11.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...