Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,555

Phước Sẽ Lưu Lại

Hoanghai11

349 views

blog-0187953001544069417.png

Trần gian nào có lạ gì

Vạn vật hư ảo, chẳng chi vững bền

Nên ta hãy nhớ đừng quên

Biết tu tích phước, mới nên mọi điều.

 

Dẫu cho giàu có bao nhiêu

Xuôi tay nhắm mắt, cũng tiêu cũng tàn

Tiền tài bỏ lại trần gian

Tay không tay trắng, thân tàn ra đi.

 

Nếu biết rộng lòng Từ bi

Tu nhân tích đức, bước đi đúng đường

Ánh sáng Chư Phật Mười Phương

Độ trì dẫn dắt, soi đường tiến tu.

 

Đời không còn áng mây mù

Phước đức lớn mạnh, đức tu vững bền

Cuộc sống ăn ra làm nên

Trọn đời muôn kiếp, ơn Trên độ trì.

 

06.12.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...