Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    385,904

Sạch Sẽ Thơm

Hoanghai11

296 views

blog-0059015001546910849.png

Sống mà so đo thiệt hơn

Người đời xa lánh, cô đơn sau này

Trần gian có trả có vay

Nhân nào quả nấy, đoạ đày tấm thân.

 

Có phước ắt sẽ có phần

Dù nghèo ta cũng, phải cần sạch thơm

Mồ hôi đổi lấy chén Cơm

Tuy nghèo mà sạch, mà thơm sống đời.

 

Toan tính ích kỷ lỗ lời

Chỉ là tạo nghiệp, cho đời mai sau

Cuộc sống muôn vẻ muôn màu

Nhưng mà Nhân quả, trước sau cũng về.

 

Nương tâm tựa ánh Bồ đề

Từ bi Hỷ xã, đường về thảnh thơi

An vui sẽ đến với đời

Ấm Êm Hạnh Phúc, sáng ngời tương lai !

 

08.01.2018

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...