Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,098

Nợ Tiền Kiếp

Hoanghai11

226 views

blog-0738577001547959103.png

Ngày xưa Phật chẳng hại ai

Vẫn có những kẻ, hại Ngài đó thôi

Bởi trong duyên kiếp luân hồi

Hơn thua ganh ghét, đứng ngồi không yên.

 

Nay ta ăn ở thảo hiền

Nhưng mà thế sự, đảo điên sao ngờ

Đôi khi cuộc sống hững hờ

Cũng là duyên nợ, đang chờ báo ân.

 

Bao nhiêu ân oán xa gần

Nợ xưa nghiệp củ, ai lần được đâu

Nhiều khi ngang trái ngập đầu

Chẳng biết duyên cớ, từ đâu tìm mình.

 

Vậy nên trong kiếp Nhân sinh

Đừng nên tạo nghiệp, coi khinh Đạo Trời

Chữ Tâm chữ Đức chớ rời

Tu Nhân Tích Đức, cuộc đời an nhiên.

 

20.01.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...