Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    381,072

Thị Phi Khẩu Nghiệp

Hoanghai11

458 views

blog-0137027001559873000.png

Ta không màng chuyện thị phi

Thì không phiền não, chuyện gì mặc ai

Trò đời... che đậy đúng sai

Thị phi đen trắng... hỏi ai vui lòng.

 

Làm người ai cũng hoài mong

Tâm hồn vui vẻ, từ trong ra ngoài

Nhiều kẻ bất phân đúng sai

Do lòng ganh tỵ... thua tài kém danh.

 

Từ đó thị phi nẩy sanh

Thay đen đổi trắng, trở thành tiểu nhân

Tự mình gieo nghiệp vào thân

Mai sau quả đến... dần dần khổ đau.

 

Ta nên... hãy biết vì nhau

Sống đời ngay thẳng, trước sau một lòng

Tương lai thoả nỗi chờ mong

An lành Hạnh phúc, xuôi dòng thời gian.

 

Niềm vui sẽ đến ngập tràn

An nhiên Tự tại, nồng nàn tình thương !

 

07.06.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...