Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,146

Nhân Tài Mai Một

Hoanghai11

218 views

blog-0747263001560391278.png

Nhiều người rõ ràng có tài

Nhưng bị bức ép, chẳng ai cần mình

Là do thân thế khai sinh

Không quyền không thế, bị khinh đói nghèo.

 

Học hành đậu đạt vèo vèo

Không tiền chạy việc, như bèo trôi sông

Đành lòng phải đi làm công

Làm sao phát triển, tương đồng khả năng.

 

Có người thiên phú tài năng

Ra công sáng chế, cho rằng làm sai

Sau cùng đành phải chạy dài

Tìm đường xuất cảnh, nước ngoài làm ăn.

 

Lại thêm cuộc sống khó khăn

Vì sợ mất việc, phải lăn ra làm

Nếu không nhị bất quá tam

Sẽ bị thay thế... bất kham khó dùng.

 

Thời thế ... bất công vô cùng

Loài người phát triển, như khùng như điên

Xã hội mai một Thánh hiền

Tương lai đất nước... về miền nào đây ?

 

13.06.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...