Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,913

Tu Để Giải Thoát

Hoanghai11

245 views

blog-0669044001563764110.png

Tu không phải... thành Phật thành Thánh

Mà tu là... để tránh luân hồi

Bởi không có gì xa xôi

Nhân nào quả nấy, sao rồi cũng qua.

 

Sống đúng nghĩa... thật thà dũng cảm

Dẫu lầm sai... can đảm đứng lên

Có chí ắt sẽ làm nên

Có Tâm hướng thiện, ơn Trên độ trì.

 

Tu không phải... cầu gì được nấy

Mà tu là... để thấy điều sai

Cuộc đời ai cũng như ai

Làm sao tránh khỏi, lầm sai đôi lần.

 

Tin nhân quả... không cần cầu khấn

Hãy tịnh tâm... tinh tấn tu hành

Hướng thiện phước đức nẩy sanh

Lòng từ lớn mạnh, phước lành sinh sôi.

 

Đời ngắn ngủi... chớ ngồi chán nản

Lòng sáng trong... thanh thản bước đi

Hỷ xã chẳng vướng bận gì

Tâm lành hành thiện, Từ bi giúp đời !

 

22.07.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...