Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    386,584

Ai Cũng Thiếu Nợ

Hoanghai11

233 views

blog-0553118001566186390.png

Con người sinh ra trên đời

Ai cũng thiếu nợ... một lời cảm ơn

Sinh thành ân nghĩa cao sơn

Công lao dưỡng dục, lớn hơn bội phần.

 

Nợ ơn phụ mẫu song thân

Làm sao trả hết, ta cần nghĩ suy

Đừng nên viện lý do gì

Báo ơn không phải, mang đi theo tiền.

 

Giàu nghèo phận số phước duyên

Cha Mẹ mong muốn, con hiền cháu ngoan

Không hề lợi dụng mưu toan

Chỉ mong con cháu, khải hoàn thành danh.

 

Lòng luôn nhớ đấng sinh thành

Thường xuyên thăm hỏi, an lành hay không

Vậy là thoả nỗi ngóng trông

Không hề nghĩ tới, một đồng một xu.

 

Vào Chùa lạy Phật xin tu

Không bằng một khúc, lời ru Mẹ hiền

Phật sống đang ở hiện tiền

Đừng nên quên lãng... Mẹ hiền Cha yêu !

 

19.08.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...