Jump to content
  • entries
    1,099
  • comments
    15
  • views
    380,146

Sống Cho Phải Đạo

Hoanghai11

239 views

blog-0153479001576632493.png

Ta nên nhìn lại bản thân

Đã yêu đã sống, ân cần hay chưa

Hay còn sáng nắng chiều mưa

Thị phi đen trắng, cò cưa nhiều điều.

 

Cuộc đời sống chẳng bao nhiêu

Muốn vui muốn sướng, làm nhiều điều hay

Đừng gieo đau khổ đắng cay

Làm cho người khác, hoạ bay vào mình.

 

Đạo đời trong một chữ Tình

Nhìn qua ngó lại, do mình mà thôi

Nhân quả trong kiếp luân hồi

Gieo gì gặt nấy, cứ ngồi mà xem.

 

Cầu mong Huynh Đệ Anh Em

Chúng sinh bốn bể, đừng xem thường đời

Hãy sống thật tâm mọi nơi

Tạo Phúc tạo Phước, cho đời mai sau.

 

Còn sống hãy thương yêu nhau

Chia bùi xẻ ngọt, trước sau một lòng

Dẫu cho số phận đục trong

Sống cho phải Đạo, thong dong An lành !

 

18.12.2019

HOANGHAI0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...