Jump to content
  • entries
    24
  • comments
    8
  • views
    22,727

Thế Là Thế!

Sign in to follow this  
thaibangvu_youngpoeter

313 views

Thế là Thế!!!

Này cậu kia sao cứ ngồi nói mãi?

Uống mau lên! rượu chưa hết đã say!

Cứ nâng chén chuyện buồn trôi qua hết!

Nhưng cạn ly uẩn khúc vẫn còn đầy?

 

Cậu hỏi tôi cớ sao cảm thấy vậy?

Tôi trả lời tao cũng giống như mày!

Uống càng nhiều ta càng thêm đau khổ.

Hết rượu rồi sao buồn vẫn còn đây?

 

Hỏi thế gian ai mà chưa biết nhớ?

Có ai buồn viết được những dòng thơ?

Ngày trôi qua đêm càng thêm lạnh lẽo.

Ngó thân mình cảm thấy thật bơ vơ!

 

Thơ không hay nhưng hồn thơ mãi mãi!

Người không toàn nhưng người cũng là trai!

Tình chỉ đẹp khi còn người yêu dấu!

Mộng lỡ làng khi mộng vỡ thành hai!

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...