Jump to content
  • entries
    24
  • comments
    8
  • views
    22,739

1000 Ngày

Sign in to follow this  
thaibangvu_youngpoeter

346 views

1000 Ngày!

 

Một nghìn ngày qua xa mái trường.

Ôi nhớ bạn bè kỷ niệm thương!

Ngày vui xưa ấy còn đâu nữa?

Xa cách nhưng lòng vẫn còn vương!

 

Thuở ấy ngày hai buổi rong chơi,

Nào bận tâm suy cái sự thời.

Tâm hồn thơ thẩn theo bụi phấn.

Để gió để mây dẫn vào đời!

 

Ngờ đâu mây gió làm giông bão,

Cuốn mất bạn rồi biết làm sao?

Mỗi người một nẻo tìm sự sống,

Nay vắng bạn rồi dạ xuyến xao!

 

(18/06/2007-hồi ức thời học sinh)

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...