Jump to content
  • entries
    24
  • comments
    8
  • views
    22,780

Xăng ơi là Xăng!

Sign in to follow this  
thaibangvu_youngpoeter

538 views

:rolleyes: Xăng Ơi Là Xăng!

 

Hôm qua đọc giá xăng,

Nay báo xăng lại tăng?!

Ra đường không dám ăn.

Vì món nào cũng "căng"!

Mỗi khi xăng tăng giá!

Đi đâu cũng nghe la,

Mọi người đều kêu ca!

Trời ơi xăng cao quá!

Nhưng khi tuột giá xăng,

Tôi cũng không dám ăn!

Vì giá đồ còn "căng"!

Do người hay do "xăng"???

 

* Giá lỡ "tăng" rồi các bạn ơi!

Đói thì mua đi chớ lắm lời!

Xăng còn "tăng" giá ai còn lợi?

Ôi! chán chê thay cái sự đời!

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...